การจัดงานของสมาคมเพื่อชาวต่างชาติคามิสึที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2551(2008)วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ณ. สถานที่จัดงานแต่งงาน
มิยาบิ เป็นงานครั้งที่13 ของสมาคม และเป็นไปอย่างสมบรูณ์
ภายในงานมีชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานด้วยเช่น บราซิล,จีน,”ไทย,ฟิลิปินส์และชาติอื่นๆ
อีกรวม 8 ประเทศด้วยกันแต่ละชาตินำขนม,เอกสารพร้อมทั้งชุดประจำชาติของตนมา
ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมและชมฟรี เป็นที่สนใจของผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
บนเวทีมีการแสดงของกลุ่ม[ฮาซาคิอาบาเรไดโกะ] การตีกลองที่ทำให้งานสนุกสนาน
ครึ้นเครง,มีการรำชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่น(นิฮงบุโย),การแต่งกายด้วยชุดประจำชาติต่างๆ
ผู้เข้าร่วมงานมี 14 ประเทศ 111 คน รวมทั้งชาวต่างชาติประมาณ 256 คน ผู้เข้าร่วมงาน
แต่ละคนได้เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีและสนุกกับบรรยากาศของงานวันนั้น

会長あいさつ

会場

การกล่าวเปิดงานของนายกสมาคม
แนะนำรายการแสดงบนเวที

インドコーナー

中国コーナー

การเตรียมออกหน้าเวทีเพื่อแนะนำชุดประจำชาติ
สนุกกับการพูดคุยและการแนะนำอื่นๆ

あばれ

日本舞踊

    การแสดงรำกลองของกลุ่มฮาซาคิอาบาเรไดโกะ
การรำของอ.จ.โจวโนอุจิ ด้วยเพลง[ แบบ คาวาฟุหยิ]

民族衣装

着付け

แนะจำชุดประจำชาติ
การแต่งกายด้วยชุดกิโมโนพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ของชาวจีนและชาติอื่นๆ
着付け中
お茶席
การแต่งกายแบบกิโมโนตามรูป
 การดื่มน้ำชาแบบญี่ปุ่น

ブラジルコーナー

ケーキ

ชาวบราซิลทำเค๊กขนาดใหญ่ที่มีสัญลักษณ์ของคำว่าKIFA
 


 เพื่อสนับสนุนโครงการของสมาคม ได้มีการจัดแผนกหาทุนสบทบด้านการต่างประเทศ
โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทต่างๆของท้องถิ่นขึ้น
◎การจัดทำแผนที่ของคามิสึ
     อำเภอคามิสึจัดทำแผนที่ทั้งหมด 5ภาษา(ภาษาญี่ปุ่น.อังกฤษ.จีน.โปรตุเกตุ.ไทย) ขึ้นภาย
    ในเล่ม แนะนำสถานที่ราชการ. ธนาคาร.ที่ทำการไปรษณีย์. โรงพยาบาล.ซุปเปอร์มาเก็ต.
    ป้ายรถเมล์และอื่นๆ  แจกฟรีสำหรับชาวต่างชาติที่ไปทำบัตรต่างด้าวหรือรับได้ตามสถาน
    ที่ราชการต่างๆ

map
    ติดต่อสอบถามได้ที่:สมาคมความสัมพันธ์เพื่อชาวต่างชาติคามิสึ แผนกประชาสัมพันธ์
                                    (ที่ว่าการอำเภอคามิสึ แผนกต่างๆ)

  ที่อยู่: 314-0192 อำเภอคามิสึ มิโซงุจิ เลขที่ 4991-5
TEL: 0299-92-4082
E-MAIL: toiawase@kifa-global.jp
URL: http://www.kifa-global.jp