[กล่องรับปรึกษาสำหรับชาวต่างชาติ ]

 

สถานที่

  หน้าป้อมตำรวจชิตเตะ  (ชิตเตะจูโอ 3โจวแมะ)

วิธีการใช้บริการ

  เขียนเรื่องที่ต้องการคำปรึกษา(ปัญหาต่างๆที่ประสบอยู่)นำไปใส่กล่องที่

ตั้งไว้หน้าป้อมตำรวจ** เขียนภาษาของประเทศตนเองก็ได้**